Orranässjön

På gamla kartor hittar man namnet Orrasjön. I denna fanns ett näs som förstås fick heta Orranäs. Sjön vid Orranäs fick sedan heta Orranäsasjön. Sjön ligger nära vägen mellan Orrefors och Gullaskruv. Den är ett vackert blickfång för resenärer mellan Kalmar och Vetlanda och för dem som viker av mot Kosta. Här har många av Hällebergas invånare tagit sitt första simtag och metat upp sin första abborre. Som nästan alla andra sjöar i trakten bildades den när istiden upphörde för cirka 14000/12000 år sedan. Halva sjön råkade hamna på en botten av rullstensgrus, medan den andra halvan ligger på bördig morän. Längs väg 31 kan man vid lågvatten se mindre åsar sticka upp, förvillande lika gamla översvämmade vägar. Tallön med en liten stuga består av magert rullstensgrus medan Trädgårdsön däremot är lövig och lummig, uppbyggd av bördig morän. Sjön har sedan början av 1700-talet höjts i omgångar. Anledningen har varit att järnbruk och såg vid Orrefors varit beroende av vatten till sina vattenhjul. Vattenytan i den ursprungliga sjön låg ungefär 2,5 meter lägre än den nuvarande. Botten på sjön är ganska platt utan några dramatiska sänkor. Stora delar av botten ligger idag 4,5 meters under vattenytan, vilket betyder att sjöns djup före höjningen var i medeltal 2 meter. Sjöns utbredning söder om väg 31 (Kärret) har tillkommit efter sjöhöjningen, men i övrigt har den sett ut ungefär som nu ända sedan istiden. Adelsmän av ätten Silfversparre belönades redan på 1500-talet med stora landinnehav i Hälleberga socken. I början av 1600-talet upptäckte man att den bördiga Trädgårdsön med angränsande områden var en vacker plats att leva på. Här anlades Orranäs säteri, med en ståndsmässig säteribyggnad. Då var vattenståndet lägre och ”ön” hade en bekväm landförbindelse. Efter sjöhöjningarna övergav man platsen. På kartor från början av 1800-talet är husen på ön inte utsatta. Rester av grunden finns dock kvar än i dag. Från mitten av 1800-talet till omkring 1930 användes sjön för timmerflottning. Sjön var en länk mellan de milslånga flottlederna i riktning från Kosta och sågen vid bruksdammen i Orrefors. Vattnet var i början av 1980-talet ganska surt. Sedan dess har sjön kalkats via en anläggning vid Hälleberga kvarndamm. Kalken doseras beroende på hur mycket vatten som strömmar förbi. Fisket har förbättrats och en del kräftor kan fångas. Basfakta: Orranässjön samlar upp vatten från ett område på 132 km2. Det kommer från trakterna runt Målerås via Vapenbäcksån och från en annan gren som utgörs av de två flottlederna från Kostahållet. Vattnet förs vidare via Ljungbyån mot Kalmar. Sjöns yta är 130 ha. Volymen är 3 miljoner kubikmeter. Flödet genom sjön är 1,16 kubikmeter/ sek. Kalkåtgången är 440 ton/år. En förening sköter fisket. Man kan hyra båt och köpa fiskekort. En campingplats med bad finns nära väg 31. Sökord: Hållsdammen Ladugårdsviken Kärret Sjöbo Sjöstugan ”Hästavattningen” Sjöabro Sjöanäs Pålavik Orranäsa gärde Orranäs säteri Silverportarna Silversparre Stockaspelet
Litteraturtips: Ett flertal skrifter av Dokumentation i Glasbruksbygd. DM

http://sv.wikipedia.org/wiki/Orran%C3%A4sasj%C3%B6n

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE627971-149852