Dosmakeri


Kristvallabygden sticker ut när det gäller produktion
av näverdosor för snusförvaring. I bygden tillverkades
en stor mängd snusdosor främst under perioden från
slutet av 1800-talet till 1930-talet, men även ända in på
1960-talet. Hela 14 dosmakerier registrerades av Kalmar
läns hårdslöjdskonsulent Brita Dixelius på 1990-talet. De
var små familjeföretag eller små dosfabriker med flera
anställda. Troligen var det många som kände, var släkt
eller inspirerades av varandra.
Dosorna var av näver och hade olika motiv tryckta eller
pressade i ytan på locket och på sidorna. Dosornas form
var oftast njurformade eller rektangulära. Insidan var
klädd med näver eftersom det höll snuset fuktigt. I övrigt
bestod dosorna av papp och trä. Varje dosmakare hade
sina egna mönsterverktyg, som bland annat bestod av
präglingsvalsar. Flera dosor och redskap finns bevarade i
Kalmar läns museums samlingar och hos Madesjö-ÖrsjöKristvalla hembygdsförening. (Citerat från Nybro kommun Kulturmiljöprogram Kristvallabrunn s 9).

Kristvallabrunn

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristvallabrunn

Lästips: Persson Femmy: Minnen från Kristvallabrunns mejeri i Hembygdskrönikan 2003 s 182.

Egon Karlsson: AB Läderindustrin Kristvallabrunn s 2003 s 189.

Harald Hellström: Sågen i Kristvallabrunn i Hembygdskrönikan 2004 s 169.

Monica Björklund: Vandring genom 1900-talets Kristvallabrunn i Hembygdskrönikan 2019 s 16.

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt i
städerna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskilda begravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finns sådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.
I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vila
Göstorps marker som ägdes av kyrkan. Den vackra platsen är utmärkt med
ett kors och är ett fint utflyktsmål. På vägen dit, om man kommer norrifrån kör
eller cyklar man förbi den stora stenen ”Jösse Mösse”.
Kör 600 meter på gamla Örsjövägen åt Örsjö till. Sväng vänster vid skylt
”Ebbehult 5”. Efter 1,5 km ser du jättestenen ”Jösse Mösse” till höger och
efter ytterligare 200 meter ser du en röd skylt ”Pestkyrkogård”. Följ denna
till vänster och du är framme efter 200 meter. (Kyrknytt 2020:5)

Lästips: Madesjö hembygdskrönika 2007 s 22 f.