GPL Hilda

Under Kalla kriget aktualiserades frågan om s k gemensamma stabsplatser (GPL) i landet. I Kalmar län utpekades området kring Gårdsryd i S:t Sigfrids socken. Det alternativet blev för dyrt, och 1963 bestämdes att den lilla byn Gräne några kilometer från Gårdsryd skulle vara centrum för GPL. Härifrån skulle krigsinsatsen ledas med centrum i den gamla prästgården – totalt sett bestod området av ca 40 byggnader. Spionen Stig Bergling avslöjade Hildas lokalisering åren kring 1980, och GPL Kalmar län flyttades till Fagerhult i Högsby kommun.

MJ

Lästips: Samuel Palmblad: GPL Hilda i Dolda minnen: på vakt mot supermakt, 2017.

https://www.barometern.se/nybro/tv-hemliga-platsen-dar-monsterroboten-skulle-skjutas-upp-48a35645/