Roséen, Gustaf (1831-1920)

Roséen var kantor och organist i Madesjö församling från 1876 och några decennier framåt. Han var aktiv i bygdens verksamheter. På fritiden medverkade han både i missionsförsamlingens- och nykterhetslogens musikliv. Han skrev också under många år krönikor i tidningen Barometern. R var farfar till Carola Selbing.

Lästips:
”Livet i Nybro-Madesjö 1880-1900”, ”Nybro 1900-1920”, ”Nybro 1920-1940” av Carola Selbing.

Badhusparken

https://nybro.se/miljo-boende/stadsmiljo-parker/badhusparken/

Karta över Badhusparken

Badhusparken kallades tidigare för Linneaparken. Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. I parken drack man också brunn efter att ha hittat järnhaltigt brunnsvatten. Badhusepoken slutade med att badhuset brann ned 1949 och de enda husbyggnader som finns kvar från den perioden är skogshyddan och vattenkiosken. I vattenkiosken såldes brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder i syfte att uppnå olika mål för en attraktiv park. Målen har varit att parken ska vara lätt att nå, välskött, trygg, rik på möjligheter till upplevelser, aktiviteter, avkoppling och möten mellan människor.

Till åtgärderna hör bland annat installationer av ny parkbelysning, gallring och beskärning av träd- och buskbestånd, pedagogiska inslag med namnskyltar till parkträden, restaurering av kulturvärden som kajplatser och träbyggnader, och införande av nya växtrabatter, nya trädplanteringar, nya siktstråk, nya picknickytor samt uppförande av nytt utegym, ny gungutrustning och nytt offentligt konstglas.

Badhusparkens olika miljöer och intryck

Rabattrundel1. Rabattrundlel med årets växtinnehåll av bland annat begonia och mexikanskt prydnadsgräs.

 

 

 

Lars Hellstens Fågelbad2. Lars Hellstens glas ”Fågelbad” skänktes till Nybro kommun 2010. Konstglaset är placerad i kombination med en växtrabatt och belyst med blått LED-ljus.

 

 

Permanentrabatt3. I den permanenta växtrabatten blommar vårens blomsterlökar innan sommarplaneringarna tar över.

 

 

 

Vattenkiosken4. Träbyggnaden är från badhusepoken och kallades ”Vattenkiosken”. I den såldes det järnhaltiga brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.

 

 

Lekplats i Badhusparken5. Lekplatsen är handikappanpassad och vänder sig till barn mellan 4-12 år.

 

 

 

Planering i parken med hjälp av elever6. Under hösten 2011 anlades vårlöksrabatter likt en slingrande bäck med blåblommande vårstjärnor och med ”skummande” vitblommande inslag.  För att öka delaktigheten och värna om rabatten i framtiden, engagerades skolelever i Nybro. Av de ca 250 m sattes en sträcka om ca 20 m av eleverna från Transtorpsskolan åk 5 och 6.

Bouleplanen7. Bouleplanen begagnas bland annat av Nybros bouleförening.

 

 

 

Beachvolleyplanen8. Beachvolleyboll används bland annat i skolverksamheten.

 

 

Utomhusgym9. Ett utomhusgym anlades 2011 med närhet till motionsslinga. Motionsredskapen har fyra moment för överkroppen och utförs från två maskiner. Redskapen vänder sig till användare över 15 år.

(Nybro kommuns hemsida Uppdaterad 2013-03-13)


Kährs Maskiner

Kährs Maskiner fanns som dotterbolag till Kährs 1961-1992. Man konstruerade och byggde fabriker framförallt till det kommunistiska östeuropa.

MJ

Lästips: 150 års kärlek till trä, 2007.