Emricsson, Percy (1919-1997)

Emricsson föddes i Abbetorp i ett fattigt hem. Strax före det andra världskriget gick han ut på sjön och reste till Indien med Kalmarsund IX som hade sålts. Hemresan blev komplicerad eftersom kriget hade brutit ut. Senare i livet var han glasmästare. Men han var också poet som fick fina recensioner. Livet som sjöman var ett tema i hans dikter.

Emricssons diktsamlingar: Och skuggorna falla (1974), Nära ting (1977), Vakt och frivakt (1982). Han skrev också minnesboken Vi levde i aska och svett : minnesbilder och dagboksblad från åren 1938-1945 (1980).

MJ