Robotsystemet blodhunden

Sverige köpte under kalla kriget luftvärnsrobotar från Storbritannien som kallades Bloodhound. En robotdivision sattes upp på F 12, flygflottiljen i Kalmar. Under åren 1966-1974 när divisionen var verksam var en krigsgrupperingsplats belägen i byn Otteskruv. Markinstallationer för robotarna finns kvar på platsen.

MJ

Lästips Samuel Palmblad: Blodhunden i Dolda rum, årsbok för Kalmar läns museum 2016/2017.

https://www.barometern.se/kalmar/nu-oppnar-vi-dorren-hang-med-oss-in-i-dolda-rum-a35d5bab/