Godtemparlogen i Nybro

Litteratören Albin Törnblom från Linköping återkom i september 1885 för att åter göra en insats. Många av medlemmarna kunde inte hålla sina löften utan blev strukna eller lämnad föreningen självmant.

Festen blev mycket besökt och ganska animerad. Man öppnade med ”Gud är oss en väldig borg” och Törnblom talade om frihetssträvandet (särskilt allmän rösträtt) , den frireligiösa rörelsen och nykterhetssträvandena. Föredraget var livligt och de unga damerna såg förtjusta ut, men hundratusenkarlarna såg liksom spökrädda ut, för nog var det bra att arbetarna höll sig nyktra för då gjorde de bättre skäl för dag-penningen, ”men allmän rösträtt och likställighet inför lagen — hu då!” utbrast GR (Gustaf Roséen, Barometern) och fortsatte ’jag tror jag tar mig en liten konjak, jag har liksom frosskakningar” .
( 1 0 . 9 . 1 885)

Gamla nyheter från Nybro-ett spritbolag bildas 1874

För att komma till rätta med alkoholmissbruket och för att på samma gång skaffa köpingen en inkomst, som skulle användas till samhällets utveckling och socialt arbete, bildades 1874 ett spritbolag

Detta var dubbelmoral, som Gustaf Roséen inte kunde låta bli att ta upp i en artikel (Barom 26.2. 1885) : ”tusentals personer, vilka i övrigt icke fråga efter köpingens, eller rättare dess innevånares välbefinnande ett dugg, hava dock välvilligt tittat ner i vår trevliga spritvaruhandel och där utan knot nedlagt sina tributer på kommunens altare”.