Nybro byggnadsaktiebolag

I kvarteret Ärlan i södra Nybro byggde det halvkommunala bostadsbolaget Nybro Byggnadsaktiebolag egnahem med statliga subventioner till bostadsbyggande åren kring 1920. I flera städer bildades halvkommunala bostadsbolag, en slags ”allmännyttans” föregångare. 1918 bildades Nybro Byggnadsaktiebolag. Med hjälp av subventioner lät man uppföra 10 bostadshus med tre lägenheter i varje. Ärlan 7, 8 och 9 är tre grannfastigheter vid Vasagatan som uppfördes under åren 1918-1922 av Nybro Byggnads AB. Liknande hus byggdes även vid Dunderberg (Emmatorp), Östermalm och Transtorpsvägen. Husen såldes till självkostnadspris, hyrorna sattes av Statens byggnadsbyrå och ägarna fick full äganderätt efter 10 år. (Citerat ur Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Nybro stad).

Stadshuset

Stadshuset byggdes samtidigt som Stora Hotellet vid Mellangatan i centrala Nybro. Det stod färdigt 1935 och inrymde mötessal och kontor för Nybro stads förvaltningar. Sedan 2020 har delar av den kommunala administrationen återigen verksamhet i huset som har renoverats av de nya lokala ägarna. Kommunalråden har sina kontor i Stadshuset.

MJ

Lästips: Nybro får nytt hotell och stadshus i Nybro förr i tiden pärm 3.