Danielsson, Lena f. 1947

Född i Rugstorp i Bäckebo församling, bor sedan 1999 åter i Rugstorp. Hon var tidigare banktjänsteman, efter det VD på Kalmar Läns Hemslöjd AB. Gick ett år på Konstfack är i övrigt autodidakt Drev under åren 1991-2014 butiken Lena Form i Kalmar, och jobbar fortfarande med kreativt skapande i varierande material. D  ingår i Konst runt och är representerad i ett flertal offentliga sammanhang och är också en flitigt anlitad föredragshållare.