Gårdsryds marknadsplats

En särskilt kulturhistoriskt intressant mötesplats är den gamla Gårdsryds
marknadplats (nr 2, RAÄ S:t Sigfrid 58), idag en obebyggd och
igenväxt yta. Den ska ha använts fram till 1866. (Citat från Nybro kulturmiljöprogram)

Som på många marknader förekom fylleri och slagsmål i Gårdsryd. Den kände prästen och nykterhetsmannen Anders Sandberg med flera försökte att flytta den till det växande samhället Nybro. Men någon kreatursmarknad i Nybro blev det inte i mitten av 1800-talet. (Madesjö sockenkrönika I, s 503 f.)

MJ