Pesten

Pesten rasade under åren 1710 och 1711 så svårt i vårt land som den icke gjort sedan digerdödens dagar. Längderna över de döda bära också vittnesbörd om, huru skoningslöst den farit fram här i skogsbygderna. Under det att de avlidnas antal i Madesjö församling icke översteg 50 om året, krävde de båda nämnda peståren resp. 244 och 252 offer här. Värst var dess framfart under december 1710. Ensamt i denna månad avledo 95 personer i Madesjö.- Av prästerna i stiftet bortrycktes 14 stycken under peståren.

Utdrag ur Nybro köpings historia 1824-1924 av J.Gottfr.Nilsson

Lästips: Hembygdskrönikan 2007 s 20 f.