Bobinfabriker

Bobin är en svarvad, rund rulle i trä. Rullarna användes bland
annat som spolar i textilindustrin. Vid de små sågverken i skogarna
sågades ”sticks”, meterlånga smala ämnen som var basen för
trådrulletillverkningen.
År 2007 inventerades industrier och industrilämningar i länet av
Kalmar läns museum. Det konstaterades att i Kalmar län har Nybro
kommun överlägset flest äldre industrianläggningar i trävarubranschen. De vanligaste träindustrierna är möbelfabriker och
sågverk men det har också funnits väldigt många bobinfabriker.
Kommunen är del av ett ”bobinrike” med många svarverifabriker.
I industriarvsdatabasen har Nybro kommun flest registrerade
bobinfabriker i länet.

Bilderna visar tillverkning av ”sticks” vid sågen i Rösjömåla 1955. Bobiner användes inom vitt skilda områden. Masarna i kyrkbåtarna svarvades i Kråksmåla och levererades till företaget Praktisk Konst i Falun där de målades och blev besättningar i kyrkbåtarna.

Konrad Holm Möbel och pianofabrik

Företaget fanns i Alsterbro mellan 1935 och 1977. Konrad Holm ägde båda företagen, men möbelfirman drev han tillsammans med Vallis Rydell. Pianofabriken var ett övertagande av C.J. Svanqvist i Stockholm.

Lästips: Från Smålands skogar till Sveriges riksdag: 100 år av möbelindustri i Sandslätt och Alsterbro/Bäckebo, 2023.

Nybro byggnadsaktiebolag

I kvarteret Ärlan i södra Nybro byggde det halvkommunala bostadsbolaget Nybro Byggnadsaktiebolag egnahem med statliga subventioner till bostadsbyggande åren kring 1920. I flera städer bildades halvkommunala bostadsbolag, en slags ”allmännyttans” föregångare. 1918 bildades Nybro Byggnadsaktiebolag. Med hjälp av subventioner lät man uppföra 10 bostadshus med tre lägenheter i varje. Ärlan 7, 8 och 9 är tre grannfastigheter vid Vasagatan som uppfördes under åren 1918-1922 av Nybro Byggnads AB. Liknande hus byggdes även vid Dunderberg (Emmatorp), Östermalm och Transtorpsvägen. Husen såldes till självkostnadspris, hyrorna sattes av Statens byggnadsbyrå och ägarna fick full äganderätt efter 10 år. (Citerat ur Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Nybro stad).