Decauvillejärnväg i Orrefors

Tydliga lämningar efter en smalspårig järnväg, en så kallad
decauvillejärnväg, finns också ner till torvmossen Borstetorps fly i
form av en bevarade järnvägsbank. Över ett dike finns en kort bit
räls bevarad som bro. Sträckan kan idag upplevas eftersom den är en
del av vandringsleden Glasbruksleden. (citat ur Kulturmiljöutredningen Orrefors)

Nybro-Sävsjöströms järnväg

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_%E2%80%93_S%C3%A4vsj%C3%B6str%C3%B6ms_J%C3%A4rnv%C3%A4g

http://maleras.nu/samhaellet/jaernvaegen/

Från Projekt Runeberg: Nordisk familjebok 1914

Nybro-Säfsjöströms järnväg, som öppnades för
trafik 21 okt. 1876, egdes och trafikerades urspr,
af Nybro-Säfsjöströms järnvägsaktiebolag, öfvergick
därefter i Nybro-Säfsjöströms nya järnvägsaktiebolags
ego och inköptes enligt beslut 19 febr. 1909 af Kalmar
nya järnvägsaktiebolag, som sedan dess trafikerar
densamma tills, med bolagets andra linje mellan
Kalmar och Emmaboda under den gemensamma benämningen
Kalmar järn-v ä g. Linjen, normalspårig (l,135 m.),
42,9 km. lång, hvaraf 29,e km. inom Kronobergs
och 13,3 km. inom Kalmar län, utgår från Nybro
köping och station. 29 km. från Kalmar, på linjen
Kalmar–Emmaboda och sträcker sig åt n. v. öfver
stationerna Orrefors och Målerås, hvilken senare
står i

spårförbindelse med den smalspåriga (0,eoo m.) Kosta
järnvägs slutpunkt Målerås södra station, till
Säisjöströms station och liknämnda bruk vid sjön
Alstern i Uppvidinge härad. Genom under byggnad
varande fortsättning af linjen kommer densamma
att utsträckas åt n. v. öfver Åsheda station vid
Växjö-Virserums järnväg och öfver Hvetlanda,
föreningsstation mellan Hvetlanda-Säfsjö och
Hvetlanda-Målilla järnvägar, till Nässjö vid
Södra stambanan. Räkenskaperna för linjen Nybro
-Säfsjöström ingå sedan l juli 1909 i bokföringen
för Kalmar järnväg utan särskild specifikation. Vid
sista bokslutet för linjen som särskild järnväg, 31
dec. 1908, uppgick bokförda byggnadskostnaden till
789,314 kr., hvaraf för rullande materiel 173,685 kr.
A. d’A.