Hanemåla

http://kartor.eniro.se/m/32I1n

Stadsdel i ö Nybro centralort. Namnet troligen efter Nils Hane som var anhängare till Nils Dacke och blev halshuggen för denna olydnad mot Gustav Vasa. Byn H är känd sedan medeltiden. H omnämns i en skattelängd 1598. År 1827 skiftades byn i en östlig och västlig gårdsbildning. Nybro stad köpte hemmanet H. 1941 för 151 000 kronor. Under de sista decennierna av 1900-talet byggdes H. ut kraftigt. H domineras av villabebyggelse och har skola och affär.

Lästips: Petersson, Folke: Gårdar i Madesjö socken
Ericsson & Lamke: Nybros stadsdelar, 2006
.

MJ

Ur Ericsson & Lamkes Nybros stadsdelar (2006):

Östermalm

Östermalm är en stadsdel i Nybro stad. Storgatan löper i sydöstlig riktning genom Ö. I norr begränsas Ö. av järnvägen. Stadsdelen ligger på de inköpta gårdarna Göljemålas och Qvarnasläts marker. Bebyggelsen tog fart i slutet av 1800-talet då Nybro kurortsanstalt grundades strax intill Linneasjön. Där nuvarande Preemmacken idag är belägen övertog Nybro köping en skola från Madesjö kommun – Östermalmsskolan. År 1903 uppfördes det blivande Linneahemmet som idag heter Strandvägens äldreboende. I kvarteret Hackspetten byggdes Folkets park (1907-1967) av arbetare från Nybro och Pukeberg. Ö. utgörs till största delen av villabebyggelse från hela 1900-talet men inom Ö. finns simhall, affärer, småindustri, bensinmackar samt Nybro kommuns förråd och verkstäder.

Lästips: Ericsson & Lamke Nybro stadsdelar, 2006.

MJ

Ur Ericsson & Lamkes Nybro stadsdelar (2006):

Thebacken

Nybro IF höll den första festen i Thebacken söndagen den 26 augusti 1907. Festen gav ett överskott på 249:95 varav 150 kronor avsattes till det som idag är Victoriavallen. Festerna höll på med full fart fram till 1963. Thebacken fick sitt namn av att Nybros societet brukade göra utflykter till det vackra området och så passade man på att dricka te där. Området ägdes av F.W. Engström som år 1900 hyrde ut det till nykterhetslogen för 75 kronor om året. Fast då förbehöll han sig rätten till ålfisket i ån.
När Nybro IF bildades år 1906 kom man på idén att ordna en idrottsfest och denna förlades till Thebacken.
Så småningom utvecklades den årliga festen till en av landsändans stora begivenheter. Det var en fest över flera dagar onsdag, fredag, lördag och söndag och det var en rejäl satsning på sin tids stora artister.
Det talades om de tre stora festerna i den här lansändan och handlade det om Järnvägskamraternas fest i Kalmar, Barnens dag i Kalmar och Nybro IF:s sommarfest i Thebacken.
Det hela gick bra ända till 1963 då det plötsligt var som att vända en hand. Den inkomstbringande festen blev plötsligt en förlustaffär. Under några år hölls ytterligare en fest som idag kan räknas in i Nybro IF:s historia eftersom det var ishockeyföreningen Ymer som ordnade dessa fester. Ymer gick ju så småningom upp i Nybro IF.
Det var för övrigt vid ett av Ymerarrangemangen som publikrekordet sattes. 4 300 personer kom till Thebacken när Stålfarfar, Erik Håkansson, kom till Nybro. Ulla Billquist, Edvard Persson, Alice Babs, Zarah Leander och Karl-Gerhard kom också till Nybro.

Texten kommer från Östran

Lästips: Lennart K Persson: Dansbanor i Hembygdskrönikan 2021 s 77.

Södra Nybro

En sammansatt stadsdel


Södra Nybro är en både spännande och lite förvirrande stadsdel. Den består av ett antal mindre delområden med skilda stadsplanemönster och hustyper, vilka successivt adderats under ett helt sekel. Alla är de präglade av sin samtid och en promenad genom södra Nybro blir en upptäcktsfärd genom 1900-talet.

Ur Ericsson & Lamkes Nybros stadsdelar (2006):