Madesjö socken

https://sv.wikipedia.org/wiki/Madesj%C3%B6_socken

Lästips: Lars Theander: Det medeltida Madesjö. Sockenbildning, kyrkbygge och bynamn i Hembygdskrönikan 2001 s 27.

Lästips: Runer Jonsson: Madesjö, vårt ursprung i Hembygdskrönikan 1999 s 73.

Lennart K Persson: Skatter, åkermark och boskap. Historiska källor i Madesjö och södra Möre härad 1571,1620 och 1686 i Hembygdskrönikan 2000 s 13.

Birger Franzén: Tankar kring Madesjö dödböcker 1751-1860 i Hembygdskrönikan 2008 s 150.

Bern Olsson: Var gick vägarna mellan Kalmar och Växjö genom Madesjö socken på 1500- och 1600-talet ? i Hembygdskrönikan 2011 s 17.

Görel Eriksson: Några nedslag i kyrkböckerna för Madesjö 1819 och 1919 i Hembygdskrönikan 2020 s 74.