Kähr, Martin (1889-1985)

F. 1889, d. 1985. Son till Johan Fredrik Kähr d y. MK startade företaget ”Chuckfabriken Special” år 1916 i en fastighet på samma tomt där det kommunala bolaget AB Nybro Brunn 100 år senare är beläget i en gammal Kährsfastighet. Det är svårt att veta om den nuvarande byggnaden innehåller delar av den ursprungliga. Under Kährs tidiga år brann det flera gånger i lokalerna. Tillverkningen bestod av borrchuckar enligt eget patent samt ”centralsmörjningsapparater” som exporterades till flera länder.  MK emigrerade till USA i början 1920-talet. Efter pensioneringen flyttade han och hustrun Svea till Båstad och byggde sig sedan en ”bungalow” vid Skälderviken.