Kähr, Johan Fredrik d ä (1828-1918)

”Hantverkaren”. 1828-1918. År 1857 och vid 30 års ålder flyttade han med fru och tre barn från Mönsterås till Nybro. Sannolikt krävdes mer än två koffertar för att rymma allt bohag och verktyg. De hyrde en fastighet eller lägenhet de första åren. Hustrun Henrietta Sophia Sjöberg avled 1861 och fick inte vara med om att flytta in det egna huset 1864. Om Johan Fredrik Kähr berättar redaktör J. Gottfrid Nilsson i Nybro historia: ”Trettioåring flyttade han 1857 till Nybro, där han de första fem aren utövade sitt hantverk i förhyrd bostad. Är 1864 uppbyggde han vid Transtorpsvägen det gamla Kährska huset, som innefattade både bonings- och verkstadsrum. Huvudproduktionen var spinnrockar, som då för tiden voro flitigt i bruk i hemmen. Dessutom förfärdigade han på beställning varjehanda prydnads- och andra föremål, bl. a prima nötknäckare med träskruv, av masurbjörk. Det enda maskinella redskapet bestod av den gamla välkända träsvarven med trampinrättning.”

Johan Kähr d ä, grundare av Kährs.