Kähr, Johan Fredrik d y (1855-1922)

´”Fabrikören”. 1855-1922. Övertog år 1878 faderns svarverirörelse och utvidgade fabrikationen med leksaker, spel och pinnstolar. Han förvärvade sedan på 1890-talet en tillverkning i Bjursnäs (söder om Kalmar) av spel- och leksaker. Några årtionden senare var Kährs skandinaviens största leksakfabrik. JFK var under 15 år ledamot av Nybro kommunalnämnd och kassör av Nybro sjukkassa. ”Under hela sin mannaålder var han en stödjepelare för Nybro Missionsförsamling (sekr. kassör, v. ordf. och ordförande i styrelsen samt verksam medlem i dess sångförening), så länge krafterna tilläto honom att vara med.” (J.G. Nilsson, Nybro Köpings historia, 1924).

Johan Fredrik Kähr dy.