Kähr, Gustaf (1887-1971)

”Affärsmannen”. 1887-1971. Tog över efter sin far Johan Fredrik Kähr d y innan första världskriget och utvidgade marknaden först geografiskt och sedan branschmässigt. Begav sig ut på långa säljresor till Stockholm och Norrland för att få större avsättning för produkterna. Det skapade ökad produktion och sysselsättning på fabriken i Nybro som administrerades först av fadern, därefter av brodern Sture Kähr och senare av svågern Mauritz Lindvall. GK förvandlade företaget från leksaktillverkare till leverantör av byggprodukter.

          

Gustaf Kähr.