Gamla varmbadhuset

I badhusparken var varmbadhuset färdigbyggt i juni 1883. Detta var centrum i Nybro brunns verksamhet. Huset låg kvar på ungefär samma plats som den nuvarande simhallen till och med 1947. Den brann i februari det året och revs under våren. Intill varmbadhuset hade det nya badhuset uppförts under 1945-1946.

MJ

Lästips: Det gamla varmbadhuset i Nybro förr i tiden pärm 5.

Stadshotellet

Hotellet byggdes 1894 och hette under åren Järnvägshotellet, Nybro centralhotell och Stadshotellet. Den 1 december 1974 brann Stadshotellet, och resterna av huset revs.

MJ

Lästips: Stadshotellet i Nybro förr tiden pärm 3 och 4.

Pukebergsgatan 18

I fastigheten Pukebergsgatan 18 fanns 1905 speceriaffär som fortsatte som affär med olika ägare till och med 1930-talet. På gården fanns bageri och café.

MJ

Lästips: Minnen från Pukeberg i Köppen Nybro förr i tiden.

Storgatan 45

På Storgatan 45 på Östermalm är ett av Nybros äldsta hus belägna. Det flyttades ca 1865 från Södra Bäckebo i Västerbygden och beboddes av förre båtsmannen och sedemera nattväktaren i Nybro köping Peter Skog.

Lästips: 1. Västerbygden del 2 A, 2018.

2. Urmakare i Nybro förr i tiden pärm 5.