Von Scheele, Adolf (1790-1866)

Fanjunkaren vid Kalmar Regemente, Adolph von Schéele (1790 – 1866), gifte sig 1929 med Börsrydskrögarens dotter Cajsa Helena Hindricsdotter Stockhaus, som var född i Pukeberg. Hon var då änka efter komministern i Madesjö J.P. Korssell. De fick sex barn tillsammans (A. v Schéele hade fem barn från tidigare äktenskap) och släkten innehade och bebodde Börsryd gård fram till 1929 då A. v Schéeles sonson (och dotterson till prosten Anders Sandberg), lantbrukaren Hilding von Schéele, avled. Släkten, som inte är introducerad i svenska riddarhuset, kommer från Stralsund. Både A. v Schéeles far och farfar var officerare i svenska infanteriet.