Ruskemåla skola och bygdegård

Lästips: Rune Karlsson: Ruskemåla skola i Hembygdskrönikan 2007 s 118.

Ruskemåla skola fungerade som undervisningslokaler från 1882 till 1960. Senare såldes skolan till Arne Bennarsten, som använde lokalerna som snickeriverkstad. Ruskemåla skola Intresseförening bildades 1983 och köpte in skolan som därefter används som samlingslokal.
1880 beslutades det att Ruskemåla skola skulle byggas år 1882 bestående av: skolsal, samlingsrum, 2 bostadsrum och kök på nedre botten, samt småskolesal och lärarinnebostad på 1 rum och kök på övre våningen. Olaus Svensson fick i uppdrag att bygga Ruskemåla skola för en kostnad av 6 700 kr. Den skulle byggas enligt storleken 62x31x16 fot.
En ny undervisningsplan för folkskolorna beslutades det om 1919. Detta medförde genomgripande förändringar bl.a. nya tillbyggnader av skolor. Ruskemåla skola fick då genom tillbyggnad ny småskolesal.
Under 1945 infördes slöjd för pojkar. Som slöjdlärare anställdes Henry Nilsson, Ruskemåla. Flickorna hade långt tidigare haft slöjd som frivilligt ämne.
Under 1950-talets början renoverades skolan, centralvärme installerades, fönster byttes och matsal inreddes. Eleverna i småskolan hade fått åka till Hanemålaskolan några år, men 1954 anställdes Gerd Gustavsson som småskollärare i den nyrenoverade skolan.
Elevunderlaget minskade sedan och 1959-1960 blev det sista läsåret för Ruskemåla skola. Rosa Olsson, som undervisade klass 1-2, och Marianne Evenäs blev de sista lärarna. De som skulle börja i klass 2 hösten 1960 fick fortsätta i Rismåla skola, medan klass 3 förflyttades till Kristvallabrunn.

http://www.ruskemala.se/

Lästips: Hembygdskrönikan 2019 s 176-186