Oskars hembygdsförening

Oskars Hembygdsförening bildades i april 1969. Detta efter en förfrågan från Hembygdsvårdskommitten i Nybro stad.

Medlemskap tecknades av 30 personer. Första medlemsavgiften var 3 kronor per år därefter beslutade man om 75 kr en gång för alla eller med 5 kr per år.

Under det första året arbetades fram olika förslag om hur föreningen skulle kunna köpa någon stuga som kunde tjäna som hembygdsgård. Efter ett sammanträde med kommunalrådet Alf Johansson 1970 beviljades ett bidrag ur ”Louise Jansson” fond å 15 000 kronor. För denna summa inköptes fastigheten Alsjö 1:22, byggnadsår ca 1880. Invigningen av Oskars Hembygdsgård skede den 22 november 1970. Invigningstalet hölls av kyrkoherde Manfred Wiesland. Under 1970-talet och framåt ordnades olika aktiviteter som bussutflykt på försommaren, slåttergille i augusti månad och på hösten en paketauktion. Kyrkosöndagen som är i augusti startades år 1972.

En utställningslokal byggdes 1978 och vällingklockan kommer från Nygård. Invigningen var 1980 i samband med kyrkosöndagen.

O H fick år 1985 ta emot Klenemåla kvarn av landstinget i Kalmar län. Den var i dåligt skick men iordningställdes innan den överlämnades till föreningen.

Aktiviteterna har under årens lopp förändrats och idag anordnas: gökotta (utflykt i socknen), midsommarfirande, söndagsöppet i hembygdsgården med kaffeservering tre söndagar i juli, kyrkosöndag i augusti och någon form av Öppet hus under hösten. Vid Öppet hus har ordnats bland annat Äpplets dag och utställning om författare Elsa Maria Otto från Anebo. År 2003 ordnades studiecirkel och utställning om Jobs Handtryck samt utgavs boken ”Mitt Oskar” av Carl Areskog. Cykelbingo ordnades 1994. Under flera år anordnades julgransraskning. År 2008 bjöd O H in samtliga hembygdsföreningar i Nybro kommun. Ett Bildspel och ett Häfte med bilder från Oskars socken från tidiga 1900-tal och framåt togs fram år 2009.

Nu (2011) har påbörjats dokumentering och digitalisering av föremål och foton som finns i Oskars Hembygdsgård.

GJ