Nybro trädgårdsförening

Nybro trädgårdsförening bildades den 20 oktober 1910, under namnet Nybro och Madesjö Fruktodlarförening. Den första styrelsen bestod av J.P. Westberg, Nybro, Alfred Svensson, Madesjö, Johan Arbman, Nybro, och A.V. Hultenberg, Spaksmåla. Ändamålet var att främja hemträdgårdarnas skötsel och fruktodling. År 1958 ändrades föreningens namn till Nybro Trädgårdsförening. Inför N:s 100 årsjubileum 2010 hade föreningens ”meste” ordförande Thage Nilsson (1974-2005) sammanställt en jubileumstidskrift, som inte bara är en historia om N, utan lika mycket om trädgårdslivet i Nybro köping och stad under perioden. Under mitten av 1980-talet kom N att få en viktig roll vid de av kommunen anordnade trädgårdsmässorna i Victoriahallen. Tillsammans med Nybro odlarförening utgjorde N stommen i mässarrangemangen, mycket tack vare Thage Nilsson stora kunnighet på området. Under en period på 1990 talet deltog N tillsammans med systerorganisationen Ö-STA i försöket med landets första regionala FOR sammanslutning, (FritidsOdlingens Riksorganisation) med Kalmars 5 koloniträdgårdsföreningar och Kalmar Trädgårdsförening. År 2010 hade N ca 80 medlemmar, med en medelålder kring 75 år.

Hilt