Nybro tändsticksfabrik

http://thoresmatches.se/tandsticksfabriker/nybro_tandsticksfabrik.htm

Verksamhet från mitten av 1860-talet fram till 1913, se J G Blomdell. Förutom arbeten på fabriken fanns det gott om hemarbeten för nybroborna, bl.a. med tillverkning av kapslar och askar till stickorna. Vill du skriva om tändsticksfabriken, så finns en artikel av Gerhard Köppen hämtad ur Nybro Extra. Köppens artiklar om platser, personer och händelser i Nybro finns samlade i pärmar på Nybro bibliotek. Denna artikel finns i pärm 5.