Madesjö församling

Från Wikipedia:

Församlingen har senmedeltida ursprung med första omnämnande 1476.
1 maj 1895 utbröts Örsjö församling och 1939 Nybro församling. Församlingen utgjorde ett eget pastorat till 1895 då Örsjö också kom att ingå. 1962 kom också Kristvalla församling (utbröts sedan 1995) att ingå i pastoratet och från 1977 också Oskars församling. Från 1932 till 1939 var församlingen indelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Madesjö och Nybro.[2] 1995 överfördes till pastoratet Hälleberga församling och från 2010 ingår församlingen i Nybro pastorat.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Madesj%C3%B6_f%C3%B6rsamling