Kungshall

Små stugor och höga hus


Då den södra delen av Kungshall, Emmatorp, införlivades i staden och planlades i början av 1940-talet var området i princip redan fullt bebyggt med gator, kvarter och bostäder. De östra kvarteren med sina små hus och ”överblivna” markytor ger ännu intryck av att vara oplanerade. I norra Kungshall är bebyggelsen däremot storskaligt planerad, som ordnad till en landskapsskulptur.

Ur Ericsson & Lamkes Nybros stadsdelar (2006):