Kungshall

DSC_0042
Kungshall. Foto: Nybrokunskap mars 2016

Kungshall är det sammanfattande namnet på en stadsdel i Nybro med delarna södra och norra Emmatorp samt Kungshall.

Södra Emmatorp består till största delen av egnahemsbebyggelse medan norra Emmatorp och Kungshall domineras av flerfamiljshus. Dessa huskomplex byggdes under perioden 1963-1977 under det så kallade miljonprogrammets tid. I slutet av maj 2018 brann det övre planet på sjuvåningshuset på Dahlborgsgatan 9.

Se http://www.barometern.se/nybro/storbranden-i-kungshall-helt-vaningsplan-borta/. 

Lästips: Ericsson & Lamke: Nybro stadsdelar, 2006.

MJ