Flerohopp Folkets hus

Flerohopps glasarbetarefackförening ambition var att skapa ett Folkets hus i samhället. År 1921 köptes mark av Kvarngården, och 1922 bildades en förening för ändamålet som uppförde byggnader de kommande åren.

Se Bengt Bolander: Flerohoppkrönikan, 1988, s 87-88.

Flerohopp Folkets Hus & Park