Wiking, Carl (1874-1953)

Men först en presentation av Carl Wiking. Han levde 1874 – 1953 och var född i gränstrakterna av Älghult och Kråksmåla socknar, där han även växte upp. Redan under uppväxttiden var han intresserad av gamla tiders seder och bruk och han lyssnade gärna på äldre personers berättelser.

Efter att han tillbringat några år med jordbruksarbete i sin hembygd flyttade han under ett tjugotal år runt i Sverige och försörjde sig på olika yrken såsom rallare, kanalbyggare, kolare mm. Strax efter första världskriget kom han tillbaka till sina hemtrakter, köpte ett litet torp strax utanför Kråksmåla och gifte sig. Inkomsterna var inte så stora, han hjälpte bönderna med lite av varje. 1930 började Carl Wiking besvara Nordiska Museets frågelistor och fick viss ersättning för sitt arbete. Han hade ända sedan sin barndom lyssnat och lagt på minnet allt vad som han hade hört berättats om gångna tider. Frågelistorna från museerna omfattade skilda ämnesområden. Den första besvarade frågelistan är daterad 1930 och den sista är inlämnad 1953. Allt som han beskrivit är mycket detaljerat och noggrant återgivet och ofta är texten illustrerad av färgglada teckningar. Även om perspektiv och storlek inte alltid stämmer, skulle uppteckningarna inte ha det kulturhistoriska värde de har idag utan tillhörande teckningar. Han uppskattades inte av sin samtid för sin skrivarmani. Han var speleman och hade inget fast arbete. Därför kändes det säkert uppmuntrande och hedersamt för honom då han 1940 tilldelades Hazeliusmedaljen av Nordiska Museet för sitt arbete. Sammanlagt fram till sin död har Carl Wiking lämnat cirka 10 000 handskrivna ark till Nordiska Museet (vilket gör i genomsnitt cirka 1,2 styck om dagen under 23 år), dessutom finns uppteckningar i bl a Folkminnesarkivet i Lund, Kalmar Läns Museum, Smålands Museum. Alla dessa ark med uppteckningar och illustrationer gör att han var en av Sveriges främste bygdeupptecknare genom tiderna. Efternamnet Wiking hade han inte från början, men han valde att byta till detta och man tror att han har tagit det efter de vaxkritor som han alltid använde när han färglade sina teckningar. De hade nämligen namnet Wiking. Carl Wiking namn vid födelsen var Karl Hugo Isaksson.

Lästips Carl Wiking: en småländsk bygdeforskare, 1993.

TEXTEN från Kråksmåla hembygdsförenings hemsida