Teater i Glasriket

Amatörteatergrupp i Glasriket, bildad 1984, för att framföra pjäsen ”Glasbomben”, som spelades i Kosta sommaren 1984. TIG kan ses som en avknoppning från det stora studieprojektet ”I Glasriket – Människan – Miljön – Framtiden”, som i början av 1980-talet samlade ca 400 människor i studiecirklar. Resultatet blev ett stort antal böcker där de småländska glasbrukens historia blev nedtecknad. TIG fortsatte en följd av år på 1980- och 1990-talen och spelade en mängd pjäser, både klassiker och moderna farser såväl som egna texter på scenerna i Glasriket. Även en omfattande ungdomsverksamhet, ”Unga TIG”, bedrevs.I Nybro spelades bl.a. Vilhelm Mobergs Gudens hustru, som framfördes vid Qvarnasläts hembygdsgård 1986, och Runer Jonssons Sven Krååk – Kungens man i Madesjö, två somrar i Prästgårdsängen vid Kyrkstallarna i Madesjö, 1996 och 1997. TIG fick Nybro kommuns kulturstipendium 1986.

LEL