Södra Möre domsaga

Södra Möre domsaga,under Göta hovrätt, omfattar Södra Möre hd och staden Nybro i Kalmar län. Den utgör ett tingslag med tingsställen i Vassmolösa (Ljungby sn) och Nybro samt kansli i Kalmar;40.831 inv.(1952).

Klipp från Svensk uppslagsbok 1955.

”Det sista tingshuset i Vassmolösa uppfördes 1862. Det låg mittemot det tidigare tingshuset från 1750-talet. Ända sedan 1860-talet hade en del av invånarna velat ha ett tingsställe i Nybro. Vissa förespråkade till och med en delning av domsagan. Ingenting hände emellertid i frågan förrän på
1930-talet. Kungl. Maj:t beslutade 1935 att från och med nästa år skulle vartannat tingssammanträde skulle hålls i Vassmolösa och vartannat i Nybro. I Nybro hölls förhandlingarna i stadsfullmäktiges sessionssal.
I augusti 1966 flyttade häradsrätten in till Kalmar, och tingsställena i Vassmolösa och Nybro drogs in. Samma år hade ett tingshus uppförts i Kalmar. Det låg vid en genomfartsväg (Smålandsgatan) strax utanför centrum.” (citerat ur Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors)

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_M%C3%B6re_tingslag