Skruvemåla

http://kartor.eniro.se/m/DlOGm

Lästips: Bern Olsson: Lilla Ebbehult och Skruvemåla i Hembygdskrönikan 2001 s 80

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gården 1/8 mtl Skruvemåla omtalas f.f.g. i 1668 års mantalslängd, vilket innebär, att den upptagits under 1660-talet. Det brukade dröja 8-10 år från det att ett hemman tagits upp tills det blev skattlagt. Skruvemåla är därför ett av de senast upptagna hemmanen i Madesjö. I mantalslängden 1668 anges som hemmanets brukare ”Oloff i Skrufwemåla”. Han hade hustru och en dotter som hette Lisbeth. Nästa års mantals-längd upptager samma personer och dessutom en ”Erich Jönsson i s. gård”, som uppges vara gift. Enligt domboken vittnade några år senare en Erik Jönsson i Skruvemåla i processen mellan Anders Trälod i Ebbehult och Christina Swanstierna. Han uppges då vara ”gewaldiger karl”, vilket väl innebar, att han var kronoläns-mannens medhjälpare.

I 1686 års jordebok kallas Skruvemåla kronotorp-1/8 mtl. Brukaren hette nu Swen och den årliga räntan till Kronan var 1 dlr 20 öre, en mycket låg summa. I 1699 och 1706 års jordeböcker är Skruvemåla upptaget för samma ränta men brukarens namn är ej angivet. Först i 1717 års mantalslängd anges han heta Måns. Han blev stamfader för en släkt, som i mer än hundra år skulle bruka Skruvemåla. I 1740 års röstlängd till kyrkoherdevalet har Måns efterträtts av sonen Jacob Månsson. Denne var född 1702 och gift med Elin, som var född 1708. Hennes efternamn är ej angivet. De fick tre barn: sonen Måns, f. 1742, och döttrarna Karin och Ingrid, födda 1745 resp. 1747. Vid tinget i Vassmolösa 1757 uppgav Jacob Månsson, att gården brunnnit ned. Häradsrätten beviljade honom 365 dlr smt i brandstod.

På 1780-talet övertogs Skruvemåla av Jacob Månssons son Måns Jacobsson och dennes hustru Elin Gummesdotter, f. 1762. De fick 4 barn: Lena 1791, Stina 1794, Catharina 1796 och Jacob 1799. Den senare, Jacob Månsson d.y. övertog omkring 1820 Skruvemåla från föräldrarna. Han gifte sig med Cajsa Jonsdotter och fick med henne 4 barn: Johanna 1821, Carl Magnus 1827, Helena 1830 och Lotta utan födel-seår angivet. Jacob Månsson var en känd man i Madesjö och fick flera förtroende-uppdrag, varom är talat i artikeln om Käringskruv. Han flyttade dit 1842 och efter-träddes av Olof Jonsson, f. 1810 och hans hustru Christina Jonsdotter, f. 1821. De fick tillsammans 8 barn: Wendla 1847, som 1877 flyttade till N. Bäckebo, Johan 1850, som 1866 inskrevs i Kalmar skola och antog namnet Sjölander. Han blev jurist och är känd för gamla Madesjöbor under titeln ”häradshövding Sjölander”. Hans broder Alfred Teodor föddes 1852, Carl August 1855, Ida Christina 1858, Axel 1860, Emma 1863 och Otto Hildemar 1866.

Omkring 1860 fanns också en torpare på ägorna. Han hette Peter Ludvig Petersson, var född 1833 och 1856 gift med Anna Maria Falck. De fick tre barn: Anna Charlotta, f. 1861, Hulda Amanda, f. 1865, och Carl Oscar. Två bröder: Gustaf Elis Petersson, f. 1842, och Carl Johan Petersson, f. 1838, flyttade till Skrufvemåla 1863 och 1864, men lämnade gården redan året därpå. 1872 kom en ny torpare i st.f. Gustaf Elis Petersson. Han hette Johan August Petersson, var född 1827 och gift med Maria Håkansdotter, f. 1828. De hade sonen Carl Johan, f. 1860. Familjen kom från Södra Otteskruf.

På 1890-talet var Olof Jonsson död – han avled 1890 – men hans änka Kristina Jons-dotter satt kvar på hemmanet med undantag. Gården ägdes nu av v. häradshövding Johan Sjölander, som dock bodde i Stockholm och hade gården utarrenderad till brodern Alfred Teodor Olsson, som 1894 ingick äktenskap med Charlotta Johansson från Helleberga, f. 1859. De fick 1895 sonen Ernst Teodor och flyttade samma år till Ekbylund. Två andra syskon till Sjölander, Emma Olofsdotter, f. 1863, och Otto Hildemar Olsson, f. 1866, bodde hos modern. Torparen Johan August Petersson innehade fortfarande sitt torp.