Köppen, Gerhard (1928-1999)

Köppen efterlämnade en stor fotosamling med motiv från Nybro under 1900-talet. Fotona har regelbundet publicerats i annonstidningen NybroExtra. Han skrev boken A. F. Westerlund 1838-1938: {den märkliga berättelsen om en man från Kalmarbygden som kom att få stor betydelse för Nybros utveckling, 1985].

MJ