Fjälebo

http://kartor.eniro.se/m/JYy3V

By i S:t Sigfrids socken. Fjälebo ligger längst norrut, helt skild från övriga socknen. Första gången som F finns omnämnd är 1539, då det finns ett kronohemman där. På 1800-talet fanns här ingen barrskog endast lövskog. I byn fanns i mitten av 1900-talet 8 gårdar med mjölkproduktion, i slutet av 1900-talet ingen med mjölk. I F finns ett naturreservat på 1,7 ha, där växer den sällsynta blomman Grönsippa.