Brorsryd

http://kartor.eniro.se/m/aYD2P

By 1 km söder om S:t Sigfrids kyrka omnämnd redan 1178. På en av fastigheterna finns en vattenkälla betecknad som en läcka i Nybroåsen, det nedströmmande vattnet förs genom bäck till S:t Sigfridsån. Inom området har Nybro kommun sedan 1980-talet haft pumpbrunn och ledning till Nybro för att täcka tätortens behov av färskvatten. I en gårdarnas ekonomibyggnader utvecklade ägaren Peter Stenberg en tidigare i Överstatorp påbörjat tillverkning av formar för glasindustrin. Verksamheten flyttades 1901 till Lindås, där tillverkningen utvecklades och blev grunden till företaget FLYGT.