Blomstermålen

http://kartor.eniro.se/m/aYT8K

Den 31/8 1863 köper slaktaren Joseph Karlsson torpet Blomstermålen 1 (4 tunnland och 6 kappland) av bonden Carl Gustafsson för 2000 riksdaler. Torpet var beläget i korsningen Transtorpsvägen – Norra vägen. Förutom Blomstermålen ingår betesmarkerna Oxhagen och Klöfverbrånen. Den senare motsvarar ungefär nuvarande stans upplag och Rydéns brädgård mellan Transtorpsvägen och Sturegatan i Nybro. Lagfart i Södra Möre Wassmolösa 26/1 1864. Slakteriet frånstyckas 1916 av sonen Elis Josefsson. Övrig mark säljs till grannen F. Nystrand och 1917 blir Johan Fredrik Kähr d y, Gustaf Kähr och Martin Kähr ägare till ”Kährstorpet”. Golfintresserade Olle Kähr anlägger senare en ”green” på sin avstyckade tomt med tre utslagsplatser, varav en i andra änden av den gamla åkern. Slakteriet samt tillhörande charkuteriförsäljning drevs vidare av Elis Josefsson och sedan dennes svärson Erik Blomkvist fram till andra världskriget.