Qvarnaslät

Qvarnaslät är en gammal lantgård, troligen från 1400-talet. Gårdsnamnet förekommer i urkunderna, bl.a. från Gustav Vasas skattelängd 1533. Enligt självdeklarationen stod Olof Andersson som ägare till gården och senare delen av medeltiden ägdes gården av präster i Madesjö socken. Danska krigsmän marscherade 1611 upp från Kalmar och brände boningshus, prästgårdar och Qvarnaslät. Ny herrgårdsliknande huvudbyggnad med två flygelbyggnader uppfördes efter modell från Gunnabo och Maltebo gård i Kristvalla. Det var högt till tak, stort kök, sal och tre ytterligare rum. Samtidigt renoverades kvarnen vid Linnéasjön, som då kallades Qvarnaslättagöl. En man vid namn Joel Persson övertog gården 1864 och brukade den fram till 1890. Dåvarande Nybro köping förvärvade fastigheten, eftersom den expanderande kommunen behövde mark för bostadsbyggande, skolor, trafikleder och mark för brunns- och badhusrörelsen. Joels namn lever numera kvar i namnet Joelskogen, belägen mitt i centrala Nybro stad.
Qvarnaslät med tillhörande kvarn och såg utarrenderades fram till 1940. Siste arrendatorn hette Emil Jonsson, som 1941 flyttade till en annan gård i Hanemåla. Nybro Hembygdsförening, som bildades 1936, föreslog att Qvarnaslät skulle avsättas för kulturminnesvård. Stadsfullmäktige beslöt 1943 att en stiftelse skulle bildas med uppgift att förvalta området som då också upprustades med bl.a. stöd av en anonym penninggivare. Idag har Qvarnasläts gamla byggnader renoverats och några för byggden tidstypiska hus har förbättrats och tillförts området. Sålunda har en har en mindre ladugård flyttats till området under 1940-talet och användes nu som förråd och snickarbod. En tröskvandring köptes på en auktion i Bäckebo och uppsattes vid ladugården. En loftbod från första hälften av 1800-talet tillkom området 1945 från Aplaryd i Hälleberga församling. Skol-Karins stuga flyttades hit från stadsdelsområdet Fredrikslund 1964 och en större ladugårdsbyggnad, benämnd Qvarnaladan, kom från Torestorp till Qvarnaslät 1973. På grund av Hanemåla Gårds utbyggnad med bostadshus revs den gamla Hanemålastugan och uppfördes 1997-98 på Qvarnaslät Här inruymmes nu en bakstuga, smedja och en fågelutställning.

Källa: Nybro Hembygdsförening

Lämna ett svar