Robotsystemet blodhunden

Sverige köpte under kalla kriget luftvärnsrobotar från Storbritannien som kallades Bloodhound. En robotdivision sattes upp på F 12, flygflottiljen i Kalmar. Under åren 1966-1974 när divisionen var verksam var en krigsgrupperingsplats belägen i byn Otteskruv. Markinstallationer för robotarna finns kvar på platsen.

MJ

Lästips Samuel Palmblad: Blodhunden i Dolda rum, årsbok för Kalmar läns museum 2016/2017.

https://www.barometern.se/kalmar/nu-oppnar-vi-dorren-hang-med-oss-in-i-dolda-rum-a35d5bab/

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt i
städerna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskilda
begravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finns
sådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.
I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vila
Göstorps marker som ägdes av kyrkan. Den vackra platsen är utmärkt med
ett kors och är ett fint utflyktsmål. På vägen dit, om man kommer norrifrån kör
eller cyklar man förbi den stora stenen ”Jösse Mösse”.
Kör 600 meter på gamla Örsjövägen åt Örsjö till. Sväng vänster vid skylt
”Ebbehult 5”. Efter 1,5 km ser du jättestenen ”Jösse Mösse” till höger och
efter ytterligare 200 meter ser du en röd skylt ”Pestkyrkogård”. Följ denna
till vänster och du är framme efter 200 meter. (Kyrknytt 2020:5)

Lästips: Madesjö hembygdskrönika 2007 s 22 f.