Bobinfabriker

Bobin är en svarvad, rund rulle i trä. Rullarna användes bland
annat som spolar i textilindustrin. Vid de små sågverken i skogarna
sågades ”sticks”, meterlånga smala ämnen som var basen för
trådrulletillverkningen.
År 2007 inventerades industrier och industrilämningar i länet av
Kalmar läns museum. Det konstaterades att i Kalmar län har Nybro
kommun överlägset flest äldre industrianläggningar i trävarubranschen. De vanligaste träindustrierna är möbelfabriker och
sågverk men det har också funnits väldigt många bobinfabriker.
Kommunen är del av ett ”bobinrike” med många svarverifabriker.
I industriarvsdatabasen har Nybro kommun flest registrerade
bobinfabriker i länet.

Bilderna visar tillverkning av ”sticks” vid sågen i Rösjömåla 1955. Bobiner användes inom vitt skilda områden. Masarna i kyrkbåtarna svarvades i Kråksmåla och levererades till företaget Praktisk Konst i Falun där de målades och blev besättningar i kyrkbåtarna.

Lämna ett svar