Kraftvärmeverket i Nybro

Kraftvärmeverket invigdes våren 2016. Verket får en effekt på 22 MW och kommer att stå för cirka 70 procent av värmebehovet i Nybro stad. Anläggningen kommer samtidigt att dubblera el-produktionen från 20 till 40 GWh.