Stadshotellet

Hotellet byggdes 1894 och hette under åren Järnvägshotellet, Nybro centralhotell och Stadshotellet. Den 1 december 1974 brann Stadshotellet, och resterna av huset revs.

MJ

Lästips: Stadshotellet i Nybro förr tiden pärm 3 och 4. Finns vid Nybro hörnan, Nybro Bibliotek.

Lennart K Persson: Hotellens historia i Nybro i Hembygdskrönikan 2021 s 49. Finns vid Nybro hörnan, Nybro Bibliotek.