Berggren, Johan Gabriel (1743 – 1830)

Levnadstid: 5 januari 1743 – 3 augusti 1830

Ämbetstid: 1 maj 1794 – 3 augusti 1830

Kyrkoherde i Madesjö.

Johan Gabriel Berggren föddes i Kalmar som son till hattmakaren Jonas Berggren och hustrun Anna Elisabeth Lorensdotter Gudmunsson. Efter studierna i Uppsala blev han utsedd till bataljonspredikant i Kalmar regemente år 1769. Den 19 augusti 1792 valdes Johan Gabriel Berggren till kyrkoherde i Madesjö. På grund av ett nådår hade utlysts, kunde inte Berggren tillträda posten förrän den 5 maj 1794. I väntan på tillträdandet fick Berggren hederstiteln fältprost, en titel som han kom att använda i resten av sitt liv.

Johan Gabriel Berggren var en mycket sjuklig man. Han led av gikt och olika förkylningssjukdomar, mot slutet av sitt liv blev han även blind av grå starr. På grund av detta blev han tvungen att söka hjälp hos olika adjunkter under hela sin ämbetstid. Trots detta visade sig Johan Gabriel Berggren vara en kraft att räkna med, i en tid då mycket förändrades i Madesjö. Under Berggrens tid reformerades fattigvården och utbildningsväsendet i socknen. En skolmästare anställdes och en skola inrättades i det gamla fattighuset. Berggren låg själv bakom ett förslag att starta en särskild skola för de fattiga i socknen, ett förslag som inte godkändes av sockenstämman.

Johan Gabriel Berggren låg bakom en del förändringar angående kyrkobyggnaden i Madesjö. 1799 köptes en ny orgel och ungefär samtidigt införskaffades korpallar, så att äldre kunde inta nattvarden lättare. 1827 påbörjades byggnationen av kyrkotornet i Madesjö med vicepastorn Pehr Runbäck som initiativtagare. Tornet stod färdigt vid midsommaren 1830, knappt två månader efter invigningen dog Johan Gabriel Berggren.

Referenser

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP