Frigelius, Petrus (1708 – 1791)

Levnadstid: 28 januari 1708 – 26 september 1791

Ämbetstid: 1756 – 1791

Kyrkoherde i Madesjö.

Petrus Frigelius föddes i Åby som son till lantmätaren Samuel Frigelius. Efter studierna i Uppsala blev Petrus Frigelius lektor i Kalmar år 1742. Petrus Frigelius har blivit mycket ihågkommen och uppskattad för de resor han gjorde runtom Kalmar stift under 1740- och 50-talen. Syftet med de här resorna var att rita av kyrkorna och särskilda kyrkoinventarier i stiftet.

Petrus Frigelius efterträdde Petrus Näsman på posten som kyrkoherde i Madesjö. Därmed kom Frigelius att se över det avslutande skeendet av kyrkobyggnationen i Madesjö, vilket vållade en del konflikter då sockenstämman och Petrus Frigelius inte var överens om kyrkans interiör. Bland annat var de oense om hur bänkarna skulle placeras i kyrkorummet. Den 16 januari 1757 invigdes den nya kyrkan i Madesjö, vid samma datum installerades även Petrus Frigelius formellt som kyrkoherde.

Referenser

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP