Näsman, Petrus (1686 – 1755)

Levnadstid: 1686 – 20 februari 1755

Ämbetstid: 1 maj 1741 – 20 februari 1755

Kyrkoherde i Madesjö.

Petrus Näsman (stavas ibland Naesman) föddes i Dalarna. Det bör tilläggas att vid denna tid tillhörde det ovanligheterna att en person blev kyrkoherde i en socken där man inte var född. Efter studierna i Uppsala blev Näsman bataljonspredikant i Västmanlands och Dala regementen. Näsman deltog i det Stora Nordiska kriget och var på fälttåg i både Polen och Ryssland. Vid tjänstgöringens slut belönades Näsman med posten som kyrkoherde i Hulterstad.

Efter Bechstadius död testpredikade Näsman för församlingen i Madesjö. Kyrkoherdevalet hölls den 9 mars 1740, vilket Petrus Näsman vann med en överväldigande majoritet av rösterna.

Petrus Näsman spelade en nyckelroll i genomdrivandet av beslutet att uppföra en ny kyrka av sten vid sockenstämman 1752. Näsman avled innan den nya kyrkan invigdes.

Referenser

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP