Sandberg, Nils (1684 – 1738)

Levnadstid: 4 maj 1684 – 11 november 1738

Ämbetstid: 16 februari 1712 – 11 november 1738

Kyrkoherde i Madesjö.

Nils Sandberg föddes i Persnäs och var son till kyrkoherden Gustaf Passenius och dennes hustru Maria Stolpe, vilken var Aron Petri Stolpes yngsta dotter. Nils hette från början Passenius efter sin far, men svärfadern Haquinus Svenonis Sandberg lovade att finansiera hans utbildning om Nils tog svärfaderns efternamn. År 1710 erlade Nils Sandberg en magisterexamen i Lund och skickades därefter till Madesjö för att ersätta den avgående kyrkoherden Nicolaus Braun. Nils Sandberg blev på kort tid mycket omtyckt i socknen, vilket ledde till att han prästvigdes i Madesjö den 18 augusti 1711 och fick fullmakt den 16 februari 1712.

Under Nils Sanbergs ämbetstid i Madesjö grundades järnbruket i Flerohopp. Enligt traditionen var det Nils Sandbergs idé att ta de första bokstäverna i initiativtagarnas namn (Fleetwood, Rothlieb och Hoppenstedt) och bilda namnet Flerohopp.

Referenslista

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP