Braun, Nicolaus (1658 – 1729)

Levnadstid: 1 augusti 1658 – 10 september 1729

Ämbetstid: 1693 – 1711

Kyrkoherde I Madesjö och sedermera biskop i Kalmar stift. Son till företrädaren Nicolaus Brodderi Braun och dennes hustru Christina Larsdotter Walleria.

Nicolaus Braun föddes i Fagerhult. År 1670 började han skolan i Kalmar, och han började studera i Uppsala 1676. Efter att ha avlagt magisterexamen år 1685 begav sig Nicolaus Braun ut på olika studieresor runtomkring i Europa. År 1691 blev han hushållspräst hos Maria Kurck.

Som kyrkoherde

Vid faderns död i maj 1693 utsågs Nicolaus Braun till efterträdare på posten som kyrkoherde i Madesjö. På grund av att Brodderi Braun hade dött tidigt under kyrkoåret, samt att änkan efter fadern Elisabeth Månsdotter Alandria tog ut ett nådår, kunde  Nicolaus Braun inte installeras förrän påsken 1695.

Som kyrkoherde är Nicolaus Braun mest känd för sin beslutsamhet och handlingskraft gällande ombyggnationer av kyrkobyggnaden och prästgården. Däribland konstruerades en läktare i kyrkan och nya altartavlor införskaffades. Nicolaus Braun tog även initiativet under sockenstämman år 1708 att köpa in en orgel samt att anställa en organist.

Vid biskop Henning Schüttes död på nyårsafton 1707 utsågs Nicolaus Braun, efter omfattande förhandlingar, till interimsbiskop år 1709. Nicolaus Braun utsågs till fullvärdig biskop den 21 april 1711.

Som biskop

Nicolaus Brauns första tid som biskop präglades av svårigheter. För att täcka de kostnader som orsakades av det Stora Nordiska kriget tog staten kyrkokassorna i beslag. År 1711 drog en pestepidemi genom Kalmarregionen. Epidemin var så allvarlig att skolor tvingades stänga, bröllop upphörde och människor fick inte längre begravas inne i Kalmar utan hänvisades till områden utanför staden. I kontrast till den första tiden av kaos, rådde det stabilitet under Nicolaus Brauns senare tid som biskop med relativt få tvister med domkapitlet.

Referenser

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP