Stolpe, Petrus Magni (d. 1643)

Levnadstid: 15??-1643

Ämbetstid: 1605-1643

Petrus Magni Stolpe härstammade ifrån byn Stolpabäck i Vissefjärda, vilket ger förklaringen till tillnamnet Stolpe. Efter studierna i Uppsala åkte Petrus Magni Stolpe till Wittenberg i Tyskland, där han blev magister år 1600. Under sin tid i Tyskland kom Petrus Magni Stolpe i kontakt med flertalet betydelsefulla svenskar, däribland den framtida rikskanslern Axel Oxenstierna, med vilken Petrus Magni Stolpe blev nära vän med.

En betydelsefull händelse i Madesjö socken under Petrus Magni Stolpes ämbetstid var Sveriges krig mot Danmark, det så kallade Kalmarkriget. Ett krig som kom att att drabba bygden mycket hårt och Petrus Magni personligen. Under kriget axlade Petrus Magni ledarrollen i socknen och ledde befolkningen i motståndet mot danskarna, vilket gjorde att danskarna flera gånger försökte infånga honom. Första gången var år 1611 då prästgården i Madesjö plundrades och brändes, men Petrus Magni lyckades undkomma och kunde söka sin tillflyktsort till ett oidentifierat hemman i den norra delen av Madesjö socken. Året därefter jagades Petrus Magni återigen av danskarna. Den här gången lyckades Petrus Magni undkomma ”uti bara tröjan med sin fattiga hustru”, medans danskarna beslagtog det mesta av Petrus Magnis ägodelar.

Nämnvärda händelser efter kriget är att Petrus Magni Stolpe var upphovsman till Madesjö sockens äldsta bevarade kyrkobok ifrån 1639. Det måste nämnas att det med all sannolikhet kan ha funnits en äldre kyrkobok, för Petrus Magni Stolpe baserar sin statistik på information ifrån tidigare kyrkoböcker. Petrus Magni Stolpe dog tidigt på året 1643 och begravdes den 23 april.

Petrus Magni Stolpe är far till Aron Petri Stolpe.

Källor

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

AP