Stolpe, Aron Petri (d.1673)

Levnadstid: Födelsedatum är okänt – dog den 28 april 1673

Ämbetstid: 1643 – 1673

Äldste son och efterträdare till Petrus Magni Stolpe. Efter studierna i Uppsala återvände Aron Petri till Madesjö, där han hjälpte sin far i allehanda sysslor. Aron Petri Stolpe efterträdde sin far som kyrkoherde i Madesjö 1643 och installerades officiellt året därpå.

En viktig händelse under Aron Petri Stolpes ämbetstid var den stora skogsbrand som år 1652 drog fram genom socknen. Prästgården och den medeltida träkyrkan totalförstördes i lågorna. Prästgården återuppbyggdes inom en relativt kort tid och gudstjänsterna hölls i dess sädeslada, medans den nya kyrkan byggdes.

Aron Petri Stolpe var en mycket ivrig och nitisk kyrkoherde. Han var emot diverse osedligheter och onyttigheter. Bland annat motsatte han sig ”det förargerliga tobaksförsäljandet och rökandet” i socknen. Aron Petri Stolpe var även en mycket populär kyrkoherde. På ålderns höst lät socknen stå för alla kostnader för de ombyggnationer som krävdes för att kunna göra ett sittplats åt Aron Petri Stolpe i predikstolen. 1672 utnämndes Aron Petri Stolpe till prost över Södra Möre, men han avled den 28 april 1673 och hann därmed uträtta ytterst lite som prost.

Aron Petri Stolpe och hans hustru Elisabeth Månsdotter Alandria var även finansiärer bakom den dopfunt, som år 1655 skänktes till den nybyggda kyrkan i Madesjö. Dopfunten används än idag.

Källor

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

AP