Kyrkstallar

På flera platser i kommunen – i Madesjö, Gullaskruv (Hälleberga kyrka) och Kristvalla, finns så kallade kyrkstallar. Kyrkstallarna användes som hästgarage innan bilen tog över rollen som transportmedel till helgdagarnas högmässor. Kyrkstallarna i Madesjö var på 1800-talet 700 meter långa och hade 250 stallplatser som rymde mer än 500 hästar. Här finns idag de största och mest välbevarade stallanläggningarna och en av byggnaderna – som idag inrymmer en av Sveriges största hembygdssamlingar, räknas som en av landets längsta träbyggnader.

Kyrkstallarna i Hälleberga är från 1920-talet och i de 26 rummen visar Hälleberga hembygdsförening sina samlingar.

Strax intill Kristvalla kyrka, i Nybros östra del, finns två längor med kyrkstallar bevarade. När dessa byggdes är inte känt.

(Från kommunens hemsida)