Ehk Åkesson, Ellen f. 1976

Keramiker utbildad på HDK i Göteborg. E är också lärare på Capellagården i Vickleby. Hon räknas som en av landets mest framträdande konstnärer inom funktionell och skulptural keramik och har också gjort flera offentliga utsmyckningar.

MJ

http://www.ellenehk.se/